< Zpět

Komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře

Patří k reprezentativním souborům školy. Začátky činnosti orchestru spadají do sedmdesátých let 20.století, kdy jej založil a dlouhou dobu umělecky vedl profesor konzervatoře, dirigent Josef Staněk. Za jeho vedení začal orchestr spolupracovat s ostravskými studii Českého rozhlasu a České televize, vystupoval na festivalech Janáčkův máj a Pražské jaro. K výrazným úspěchům prvního období činnosti orchestru patří účast na soutěžním Světovém setkání orchestrů mladých v Západním Berlíně, konaných za umělecké garance a osobní účasti Herberta von Karajana.
Po odchodu prof. Josefa Staňka nastal určitý útlum ve veřejné činnosti orchestru, ale v poslední době se díky pedagogovi školy a dirigentovi Petru Šumníkovi podařilo opět bohatě rozvinout činnost orchestru, a to i za hranice školních osnov a povinností. Vedle nezbytné profesionality, dané samotným studiem na konzervatoři, se ve hře orchestru velice pozitivně projevuje entuziasmus, elán a temperament.

Termíny koncertů interpreta