< Zpět

Novák Richard

Studiu hudby se věnoval velmi všestranně. Absolvoval konzervatoř v Brně v oborech skladby, dirigování a zpěvu, přičemž ho zájem o housle a varhany, který měl od mládí, nikdy neopouštěl. Od roku 1954 do 1961 byl členem operního souboru Státního divadla v Ostravě. Již tehdy se vyznamenal jako basbuffo v operách domácích i zahraničních (např. Purkrabí v Jakobínu, Varlaam v Borisi Godunovovi a Bartolo u Mozarta a Rossiniho). Po vítězné účasti na mezinárodní pěvecké soutěži v Toulouse byl roku 1961 angažován do Státního divadla v Brně, kterému už zůstal věrný, s výjimkou sezóny 1970/71, kdy byl sólistou opery v rakouském Štýrském Hradci. V posledních letech vytvořil na této své domovské scéně Vodníka v Rusalce, Kmeta v Braniborech v Čechách, Rychtáře v Její pastorkyni, Ramfise v Aidě, Revírníka v Příhodách lišky Bystroušky, Zachariáše v Nabuccu, Kecala v Prodané nevěstě či Sarastra v Kouzelné flétně. K jeho posledním nastudovaným rolím patří postava Starého muže v prvním českém provedení londýnské verze opery Bohuslava Martinů Řecké pašije. Řecké pašije.
Po mnoho let byl stálým hostem opery Národního divadla v Praze a ve velkém počtu koncertů vystoupil s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem doma i za hranicemi (např. Japonsko a NSR). Jako předního českého basistu ho dobře znají i diváci televize (Kecal v Prodané nevěstě), posluchači rozhlasu a milovníci gramofonových desek (např. Vodník v Rusalce).
Vyjmenovat jen přibližně hlavní role Novákova divadelního a koncertního repertoáru není na tomto místě možné - musí stačit, připomeneme-li, že v něm nic podstatného nechybí, ba že umělec si rozšiřoval svůj obor působnosti až k partiím dramatického basbarytonu a že na druhé straně nerozlišoval mezi nejvážnějšími a nejveselejšími rolemi svého vlastního hlasového oboru. Zvlášť dlouhý je též seznam písní, které Richard Novák interpretuje na vysoké úrovni. Dlouhá léta jeho interpretační činnosti provázejí též tvůrčí činy skladatelské a to na poli instrumentálním a vokálním.
V r. 2001 mu byla udělena cena Thálie za celoživotní mistrovství.

Termíny koncertů interpreta