< Zpět

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stálý symfonický orchestr je vedle českého operního souboru nejvýznamnější ostravskou hudební aktivitou po první světové válce. V roce 1929 vzniká jako rozhlasové těleso a stává se důležitou součástí československého hudebního dění. U větších soudobých partitur (Bartók, Schönberg) byl spojován s orchestrem operním, často také v případě hostování významných dirigentských a skladatelských osobností, mezi něž patřili kupříkladu Igor F. Stravinskij, Sergej S. Prokofjev či Paul Hindemith. Posledně jmenovaný si Ostravu oblíbil a přijížděl opakovaně.

Za skutečný počátek existence stávajícího tělesa je třeba považovat až rok 1954, kdy vzniká Ostravský symfonický orchestr, který vedl Otakar Pařík. Od roku 1962 vystupuje pod názvem Státní filharmonie Ostrava (řídil ji tehdy Václav Jiráček) a v roce 1971 pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka získává svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava.

Během celé svojí existence byla JFO zvána na zahraniční turné, mezi navštívenými zeměmi figurují i USA, Japonsko, Austrálie či Jižní Korea. V současné době je na interpretačním projevu orchestru nejvíce znát vliv dvou významných šéfdirigentů posledních let, jimiž byli Christian Arming a Theodore Kuchar, opomenout ovšem nelze ani Petra Vronského.

Primát mezi českými orchestry má JFO v uvádění soudobých děl včetně těch s obrovským obsazením, které jsou často prováděny v české premiéře. Hlavní zásluhu zde má dirigent a skladatel Petr Kotík. Legendárním se stalo kupříkladu hostování JFO na Pražském jaru 1999 v obrovitých Stockhausenových Gruppen pro tři orchestry. Úspěch provedení ve Španělském sále Pražského hradu byl tak enormní, že bylo nutné celou náročnou, takřka půlhodinovou skladbu zopakovat. K dalším pravidelně uváděným autorům patří John Cage, Morton Feldman nebo Iannis Xenakis.

Domovskou síní je pro JFO společenský sál Domu kultury města Ostravy. Filharmonie zde pořádá velký symfonický cyklus, komorní koncerty i další rozličné slavnostní či popularizační akce.

Termíny koncertů interpreta

úterý 30. května 2017 19:00, Dům kultury města Ostravy společenský sál
pátek 9. června 2017 19:00, Dům kultury města Ostravy společenský sál