< Zpět

Hanousek Jiří

Jiří Hanousek patří mezi nejvýraznější hudební osobnosti Ostravska a k nejlepším violoncellistům v České republice. Je absolventem konzervatoře v Ostravě, kde studoval hru na violoncello ve třídě PhDr. Ivana Měrky a prof. Jana Hališky. Současně se věnoval kompozici u Jaromíra Podešvy. Po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze u prof. Miloše Sádlo. Svůj talent a mistrovství prokázal mimo jiné získáním titulu laureáta mezinárodní soutěže Pražského jara. Pro jeho hru je charakteristická jak vysoká tónová kultura, tak technická brilance a strhující muzikální projev. V současné době působí jako sólista a koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na svých četných zahraničních koncertech hrál Jiří Hanousek s českými a zahraničními orchestry ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Polsku, USA, Kanadě, Jižní Koreji, Japonsku i na Taiwanu. V roce 1994 a počátkem roku 1995 uskutečnil úspěšná koncertní turné po USA. Jako sólista se představil v rámci turné Janáčkovy filharmonie i posluchačům v Austrálii.
S JFO natočil Dvořákův koncert h moll a v premiéře koncert pro violoncello a orchestr amerického skladatele Ch. R. Berryho.
Pro americkou firmu Centaur nahrál spolu s klavíristou Pavlem Kašparem Sonáty pro violoncello a klavír B. Martinů, pro švýcarskou firmu Tudor v Sonáty J. B. Foerstra a v koprodukci bavorského rozhlasu pro italskou firmu Real sound sonáty pro violoncello a klavír francouzských skladatelů 20. století C. Debussyho, F. Poulence a Ch. Koechlina. Podílel se na nahrávce komorní hudby Jaromíra Podešvy.
Českou premiéru měly v jeho interpretaci Koncert pro violoncello a orchestr Samuela Barbera, Gardens of Exile Gérarda Schurmanna a také Kurtágovy Tři kusy pro violoncello. Kromě své úspěšné sólistické a orchestrální činnosti též vyučuje na Janáčkově konzervatoři a jako docent na Fakultě umění Ostravské univerzity.
Od ledna 2011 je členem Kubínova kvarteta.

Termíny koncertů interpreta

středa 25. října 2017 19:00, Vítkovický zámek