< Zpět

Pěvecké sdružení moravských učitelů

Pěvecké sdružení moravských učitelů založil významný pedagog a skladatel profesor Ferdinand Vach. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od doznívající vlastenecké nostalgie a moravského folklórního provincionalismu. Položil tak základy moderní sborové interpretace, opřené o požadavek suverénní technické dokonalosti umocněné hlubokým procítěním ideového obsahu a stylovou vytříbeností, vyžadující zcela novou koncepci umělecké práce – zpěv zpaměti, absolutní intonaci, vyspělou hlasovou kulturu, progresivní dramaturgii. K obohacení národní kultury přispělo PSMU i tím, že podnítilo vznik nejen nových pěveckých sborů, ale i rozsáhlé a osobité sborové tvorby. Jmenujme alespoň J.B.Foerstra, V.Nováka, O.Ostrčila, B.Martinů, především však L.Janáčka, který své vrcholné sbory přímo na zkouškách PSMU dotvářel.
Z Kroměříže zazářila v roce 1903 hvězda, která má doposud výsadní právo stálice mezi ostatními pěveckými sbory. Díky stylové a obsahové vytříbenosti, vyspělé hlasové kultuře proniklo umění PSMU v roce 1905 do ciziny, kde působilo jako objev a dosahovalo triumfálních úspěchů. Za více než sto let svého trvání provedlo PSMU přes tři tisíce koncertů doma, v Evropě i v Japonsku.
Vachovo průkopnické dílo dále rozvinul Vachův talentovaný žák Prof. Jan Šoupal. Pod jeho vedením dosáhlo sdružení suverénních vítězství v náročných světových sborových soutěžích. V roce 1964 převzal funkci dirigenta skladatel a hudební teoretik Prof. Antonín Tučapský, který vnesl do činnosti sboru řadu nových progresivních prvků. Po krátkém působení dirigenta Oldřicha Halmy, známého zejména úpravami lidových písní, stanul roku 1975 v čele PSMU Prof. Lubomír Mátl, který vede sbor v duchu nové interpretační doby.

Termíny koncertů interpreta