< Zpět

Kubínovo kvarteto

Vzniklo v r. 1972 na ostravské konzervatoři, jeho členové pak pokračovali ve studiích na JAMU v Brně ve třídě doc. A.Sýkory. Soubor nese jméno Rudolfa Kubína (1909-1973), českého skladatele, zakladatele a prvního ředitele konzervatoře v Ostravě. Pozoruhodnou skutečností je, že kvarteto hraje v nezměněném složení po celou dobu své existence. Brzy se dostavily první úspěchy v mezinárodních interpretačních soutěžích ve francouzském Colmaru, anglickém Portsmouthu a v soutěži Pražského jara. Následovala pozvání ke koncertům na významných akcích a festivalech po celé Evropě. V letech 1987-1992 bylo Kubínovo kvarteto komorním souborem Janáčkovy filharmonie, dnes vedle komorní hry působí jeho členové pedagogicky na konzervatoři v Ostravě. Repertoár souboru je nesmírně široký, významné místo v něm zaujímají skladby 20. století, ale i méně frekventovaná díla minulosti. Kritikové oceňují na jejich hře vysokou schopnost vcítění, stylovost a především vynikající souhru. V posledních dvou letech se Kubínovo kvarteto úspěšně prezentovalo na festivalech Pražské jaro, Moravský podzim a Bratislavské hudební slavnosti, v zahraničí hostovalo v Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku, Polsku a Litvě. Z řady jejich nahrávek pro tuzemské i zahraniční firmy jmenujme alespoň komplet dvou CD se šesti smyčcovými kvartety Karla Ditterse (Multisonic 1999) a CD R.Kubína a J.K.Vaňhala.

Termíny koncertů interpreta