< Zpět

Černý Pavel

Narodil se v Praze, od pěti let hraje na klavír a od r. 1985 studoval varhany (později i kompozici) na Pražské konzervatoři u profesora Jana Hory. V letech 1991 – 97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze u Doc. Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Během studií na sebe upozornil 1. cenou ve varhanní soutěži v Opavě a zejména prvními cenami v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) v r. 1992 a v soutěži Pražského jara v r. 1994. Řady dalších ocenění se mu dostalo prostřednictvím významných hudebních a kulturních organizací. Od r. 1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Afriku, Brazílii, Kubu, Japonsko a USA. Kromě specializace na historické nástroje se zabývá hudbou všech stylových epoch, rád objevuje zapomenutá díla starých mistrů. Natáčí pro řadu firem na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Jeho některé CD nahrávky byly vysoko oceněny zahraniční kritikou. V r. 1996 spolupracoval jako varhaník, organolog a hudební režisér na natáčení 52 historických varhan v Čechách nizozemským rozhlasem KRO.
Pavel Černý vyučuje varhanní hru na pražské Akademii múzických umění a na Janáčkově akademii múzických uměnív Brně. Zasedá jako člen soutěžních porot a je varhaníkem kostela sv. Ludmily v Praze. Dále je organologem Pražské arcidiecéze, kde vykonává odborný dohled při stavbách a restaurování varhan. Publikuje přednášky, články v odborných časopisech a sbornících, přeložil do češtiny vícejazyčný Varhanní slovník.

Termíny koncertů interpreta