< Zpět

Hanák Tomáš

Narodil se r. 1975 v Brně. Je absolventem brněnské konzervatoře v oboru klavír /Ivana Stanovská/ a dirigování /Evžen Holiš/. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské AMU u prof. Jiřího Bělohlávka a prof. Františka Vajnara, absolvoval v roce 2001. Již během pražských studií opakovaně řídil profesionální hudební tělesa, např. Pražskou komorní filharmonii, Státní filharmonii Brno, Janáčkovu filharmonii Ostrava, Talichův komorní orchestr nebo Jihočeskou komorní filharmonii. Reprezentoval Českou republiku na dirigentské soutěži Pražského jara 2000 a na Nicolai Malco Competition 2001 v dánské Kodani. V letech 1997-2000 vedl Pražský studentský orchestr s nímž absolvoval kolem stovky koncertů u nás i v zahraničí. V roce 1998 a 1999 vyhrál s tímto tělesem rozhlasovou soutěž Concerto Bohemia. V roce 2000 byl angažován jako dirigent v Moravském divadle Olomouc a od září 2003 zde zastává funkci šéfdirigenta. Od roku 2003 spolupracuje také s Národním divadlem Moravskoslezským v Ostravě, kde nastudoval již několik inscenací

Termíny koncertů interpreta