< Zpět

Pozvánka na koncert GENERACE 2017

 

Úterý 23. 5. 2017 / 17.00 hodin
koncertní sál 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

  

Program

 • Péter Tornayi  Lines in trapezium pro cimbál
 • Matin Klusák Plamen a tvář pro harfu
 • P. A. Scheller Garden of the Time-Lapse pro harfu, flétnu a violu
 • Jonáš Starý Salome pro klavír
 • Martin Marchewka The thorny shrub for oboe
 • Krzystof Lowiec Songs of time and fire pro smyčcové kvarteto

 

Účinkují

 • Daniel Skála – cimbál
 • Kateřina Bendová – harfa
 • Petra Olajcová – flétna
 • Marek Šumník – viola
 • Martina Farana – klavír
 • Denisa Bílá – hoboj
 • Sedláčkovo kvarteto

 

Těšíme se na Vás

Kolektiv festivalu Janáčkův máj