< Zpět

Výsledky GENERACE 2017 – mezinárodní soutěž skladatelů do třiceti let

Dne 27. března 2017 zasedala v Ostravě mezinárodní porota ve složení Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar (Česká republika), Alexander Lasoń (Polsko), Jevgenij Iršai (Slovensko) a László Tihányi (Maďarsko). Porota zhodnotila přihlášené skladby po formální stránce a konstatovala, že všechny splnily podmínky. Soutěž měla i v letošním ročníku vysoký počet soutěžících (56 skladeb). Porota konstatuje, že se vysoká úroveň zadaných prací prokázala i v letošním roce. Vzhledem k vyrovnané úrovni nejlepších českých účastníků se porota rozhodla rozdělit cenu AHUV mezi tři nejlépe hodnocené účastníky.

 

I. kategorie do 30 let

1. cena - Przemysław SCHELLER (Polsko) – Gravity warp
2. cena –  Péter TORNYAI (Maďarsko) – fiori sfiorati
2. cena  Dominik KOPCSAY (Slovensko) – Universum in Milanolo
3. cena - Jiří SLABIHOUDEK (ČR) - Tání pro housle a klavír
3. cena - Laczkó BÁLINT (Maďarsko) - Parlando Rubato (2017)
3. cena - Martina KACHLOVÁ (ČR) - Tři fantazie o čaji

 

Čestná uznání:

Soňa VETCHÁ – Průhledné Clony (Pellucid Iris)
Maté BALOGH - Quartet pour la fin du jam

 

Cena AHUV:

Soňa VETCHÁ (ČR) – Průhledné Clony ( Pellucid Iris)
Jiří SLABIHOUDEK (ČR) - Tání pro housle a klavír
Martina KACHLOVÁ (ČR) - Tři fantazie o čaji        

 

II. kategorie do 21 let 

1. cena NEUDĚLENA
2. cena Adrianna KUBICA - CYPEK (Polsko) – Echolalia
3. cena Jiří DVOŘÁK (ČR) – Moudrá moudra

 

Čestná uznání:

Dušan SÁRIČKA (ČR) – Poltergeist