< Zpět

VYHLÁŠENÍ 6. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SKLADATELSKÉ SOUTĚŽE GENERACE

Janáčkův máj, o.p.s.
ve spolupráci s Partnerstvím OSA

 

6. ročník soutěže “Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska je vyhlášen ve dvou kategoriích:

 

I. kategorie - pro  skladatele, kteří k 31. 12. 2016 nedovršili 30 let.

II. kategorie - pro skladatele, kteří k 31. 12. 2016 nedovršili 21 let.

 

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby:

 • Pro sólové nástroje bez doprovodu.
 • S doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.)

nebo nástroje zastoupeného v symfonickém orchestra.

 • Pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů (v různých kombinacích).
 • Pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů a komorní pěvecký sbor).

 

Přihlašovací formulář je k dispozici na adrese: goo.gl/kGX1IX

 

Podmínky soutěže:

 

 1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
 2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením.
 3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v náležité úpravě. Soutěžící je povinen dodat partituru v sedmi nevratných vyhotoveních. Doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek.
 4. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení:
  Milan Báchorek (ČR), Ivan Kurz (ČR), Hanuš Bartoň (ČR), Vít Zouhar (ČR), Alexander Lasoń (PL), Jevgenij Iršai (SK), László Tihanyi (HU)
 5. Janáčkův máj,o.p.s. a Partnerství OSA se dohodli ceny rozdělit v obou kategoriích stejně:

  1. místo - 20 000 Kč / 800 €
  2. místo - 10 000 Kč / 400 €
  3. místo - 5 000 Kč / 200 €
 6. Porota má právo některou z cen neudělit.
 7. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.
 8. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2017 (rozhodující je razítko odeslání).
 9. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do konce března 2017.
 10. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny v rámci MHF Janáčkův máj 2018.
 11. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně telefonního a mailového spojení, a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.
 12. Zápisné - administrativní poplatek činí:

  a) u účastníků z ČR 500,- Kč za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí v lednu 2017 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol 31012017
  b) u zahraničních účastníků 20,- EUR za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí v lednu 2017 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 31012017, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071
 13. Soutěžní skladby s označením “Generace 2017” účastník doručí do 31. ledna 2017 na adresu:

 

Janáčkův máj, o.p.s.
28. října 124/2556
702 00 Ostrava