2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Výroční zpráva za rok 2016.

Soubor PDF
Členové správních orgánů
Soubor PDF
MHF JM
Soubor PDF
Obecně prospěšná společnost JM
Soubor PDF
Partneři
Soubor PDF
Program
Soubor PDF
Základní informace
Soubor PDF
Grafy
Soubor PDF
Základní úkoly pro r. 2017
Soubor PDF
Rozvaha
Soubor PDF
Výkaz zisku a ztráty
Soubor PDF
Zpráva o činnosti 2016
Soubor PDF
Závěr