2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva za rok 2015.

Soubor PDF
Členové správních orgánů
Soubor PDF
MHF JM
Soubor PDF
Obecně prospěšná společnost JM
Soubor PDF
Partneři
Soubor PDF
Program
Soubor PDF
Příloha k účetním výkazům
Soubor PDF
Základní informace
Soubor PDF
Základní úkoly pro r. 2016
Soubor PDF
Závěr
Soubor PDF
Výkaz zisku a ztráty
Soubor PDF
Zpráva auditora pro zakladatele
Soubor PDF
Rozvaha
Soubor PDF
Zpráva o činnosti
Soubor PDF
Grafy