2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |

Výroční zpráva 2013

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části výroční zprávy.

Obsah zprávy:
1) MHF Janáčkův máj
2) základní údaje
3) členové správních orgánů
4) o.p.s. Janáčkův máj
5) zpráva o činnosti
6) partneři
7) program
8) rozvaha
9) výkaz zisku a ztráty
10) příloha k účetním výkazům
11) grafy
12) základní úkoly pro r. 2014
13) závěr
14) zpráva auditora pro zakladatele

Soubor PDF
1) MHF JM
Soubor PDF
2) základní údaje
Soubor PDF
3) členové správních orgánů
Soubor PDF
4) obecně prospěšná společnost JM
Soubor PDF
5) zpráva o činnosti
Soubor PDF
6) partneři
Soubor PDF
7) program
Soubor PDF
8) rozvaha
Soubor PDF
9) výkaz zisku a ztráty
Soubor PDF
10) příloha k účetním výkazům
Soubor PDF
11) grafy
Soubor PDF
12) základní úkoly pro r. 2014
Soubor PDF
13) závěr
Soubor PDF
14) zpráva auditora pro zakladatele