2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |

Výroční zpráva 2012

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části výroční zprávy.

Obsah zprávy:
1) Úvod
2) Základní údaje
3) Členové správních orgánů
4) Činnost správních orgánů
5) Zpráva o činnosti
6) Partneři
7) Program
8) Hodnocení festivalu
9) Rozvaha
10) Výkaz zisku a ztráty
11) Příloha k účetní závěrce
12) Grafy
13) Základní úkoly
14) Závěr
15) Zpráva auditora pro zakladatele

Soubor PDF
1) úvod
Soubor PDF
2) základní údaje
Soubor PDF
3) členové správních orgánů
Soubor PDF
4) činnost správních orgánů
Soubor PDF
5) zpráva o činnosti
Soubor PDF
6) partneři
Soubor PDF
7) program
Soubor PDF
8) hodnocení festivalu
Soubor PDF
9) rozvaha
Soubor PDF
10) výkaz Z a Z
Soubor PDF
11) příloha k ÚZ
Soubor PDF
12) grafy
Soubor PDF
13) základní úkoly
Soubor PDF
14) závěr
Soubor PDF
15) zpráva auditora