2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |

Výroční zpráva 2010

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části výroční zprávy.

Obsah zprávy:
1) Úvod
2) Základní údaje
3) Členové správních orgánů
4) Činnost o.p.s.
5) Partneři
6) Program
7) Hodnocení festivalu
8) Rozvaha
9) Výkaz zisku a ztráty
10) Příloha k účetní závěrce
11) Grafy
12) Záměry
13) Závěr
14) Zpráva auditora pro zakladatele

Soubor PDF
ad 1) Úvod
Soubor PDF
ad 2) Základní údaje
Soubor PDF
ad 3) Členové správních orgánů
Soubor PDF
ad 4) Činnost o.p.s.
Soubor PDF
ad 5) Partneři
Soubor PDF
ad 6) Program
Soubor PDF
ad 7) Hodnocení festivalu
Soubor PDF
ad 8) Rozvaha
Soubor PDF
ad 9) Výkaz zisku a ztráty
Soubor PDF
ad 10) Příloha k účetní závěrce
Soubor PDF
ad 11) Grafy
Soubor PDF
ad 12) Záměry
Soubor PDF
ad 13) Závěr
Soubor PDF
ad 14) Zpráva auditora pro zakladatele