1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Interpreti roku 2009

AD trio Prague

( 2009 )

Adamus Jan - hoboj

( 1979, 1987, 1991, 1999, 2009 )

Altrichter Petr - dirigent

( 1982, 1992, 1995, 2000, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 )

Ardašev Igor - klavír

( 1983, 1989, 1996, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 )

Balová Ada - harfa

( 1988, 1989, 1991, 2009 )

Basilejský komorní orchestr

( 2009 )

Beňačková Gabriela - soprán

( 2004, 2008, 2009, 2010 )

Berger Peter - tenor

( 2009, 2011 )

Bogunia Stanislav - klavír

( 1979, 1980, 1990, 2000, 2009 )

Brabec Lubomír - kytara

( 1980, 1981, 1987, 1997, 2001, 2009 )

Brousek Otakar - mluvené slovo

( 1985, 1990, 2009 )

Čajová Andrea - soprán

( 2009 )

Camerata Moravia

( 2009 )

České noneto

( 1984, 2009 )

Český filharmonický sbor Brno

( 1994, 1995, 2000, 2004, 2007, 2009, 2010 )

Chroboková Kateřina - cembalo

( 2008, 2009, 2011 )

Číhalová Anna - mezzosoprán

( 2009 )

Cimbálová muzika Technik

( 2009 )

Czech Ensemble Baroque Choir

( 2009 )

Dang Thai Son - klavír

( 2009 )

Dohnal Karel - klarinet

( 1995, 2003, 2009, 2014 )

Dřízgová-Jirušová Eva - soprán

( 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2004, 2006, 2009, 2011 )

Dunajčanová Zuzana - mezzosoprán

( 2009 )

Eberle Veronika - housle

( 2009 )

Ensemble Fontegara

( 2009 )

Fiala Petr - sbormistr

( 1994, 1995, 2000, 2004, 2007, 2009, 2010 )

Filharmonie B. Martinů Zlín

( 1981, 1988, 1992, 1997, 1999, 2004, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 )

Filharmonie Brno

( 1978, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013 )

Golan Itamar - klavír

( 2009 )

Gurbaĺ Martin - baryton

( 2004, 2009 )

Hájková Jana - klavír

( 1998, 2009 )

Hanousek Jiří - violoncello

( 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2009, 2010, 2013 )

Hrůša Jakub - dirigent

( 2007, 2009, 2012 )

Infante Marta - mezzosoprán

( 2009 )

Israel Robert - dirigent

( 2009 )

Janáčkova filharmonie Ostrava

( 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 )

Järvi Kristjan - dirigent

( 2009 )

Josef Vejvoda trio

( 2009, 2015 )

Kahánek Ivo - klavír

( 1998, 2005, 2006, 2009, , 2013 )

Kaleta Zbigniew - klarinet, saxofon

( 1996, 2007, 2009, 2011, 2014 )

Kalivodová Andrea - alt

( 2006, 2009 )

Kam Sharon - klarinet

( 2009 )

Kasíková Kristina - klavír

( 2009 )

Košíková Ladislava - choreografie

( 2009 )

Kožená Magdalena - mezzosoprán

( 2009 )

Kubenka Lukáš - varhany

( 2009 )

Kubínovo kvarteto

( 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, , 2009, , 2011 )

Lavčjan Karen - dirigent

( 2009 )

Laža Josef - zpěv

( 2009 )

Mátl Lubomír - dirigent, sbormistr

( 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1988, 1989, 1992, 1998, 2000, 2004, 2009, 2011 )

Mátlová Markéta - soprán

( 2004, 2009 )

Moravský komorní sbor

( 2000, 2009, 2011 )

Novotná Eliška - klavír

( 1992, 2005, 2009 )

Olomoucký filmový orchestr

( 2009 )

Ostravský dětský sbor

( 1983, 1995, 2007, 2009, 2012 )

Pavlíček Daniel - moderátor

( 2009 )

Pěček Zdeněk - klavír

( 1983, 1984, 1985, 1994, 1995, 2009 )

Pěvecké sdružení moravských učitelů

( 1976, 1978, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1992, 1998, 2004, 2009 )

PKF - Prague Philharmonia

( 1995, 1998, 2001, 2004, 2006,, 2009, 2012, 2017 )

Pražský komorní orchestr (bez dirigenta)

( 1980, 1988, 1993, 2002, 2009, 2011, 2017 )

Private Musicke

( 2009 )

Ptáček Pavel - zpěv

( 2009 )

Radulovic Nemanja - housle

( 2009 )

Rokyta Jan - cimbál

( 1989, 2009 )

Rudy Mikhail - klavír

( 2005, 2009 )

Šárský Stanislav - mluvené slovo

( 2009 )

Silivanová Irina a Puryžinskij Maxim - klavírní duo

( 2009 )

Skála Daniel - cimbál

( 2009 )

Státní komorní orchestr Žilina

( 1988, 1997, 2001, 2009 )

Štúr Rastislav - dirigent

( 2009 )

Šuláková Jarmila - zpěv

( 2009 )

Svárovský Leoš - dirigent

( 1990, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009, 2011, 2014 )

Šveda Richard - basbaryton

( 2009 )

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

( 1984, 1990, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 )

taneční soubor Hradišťan

( 2009 )

Tůma Jaroslav - varhany

( 1990, 1994, 1998, 2000, 2006, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 )

Vaculík Ludvík - mluvené slovo

( 2009 )

Válek Roman - dirigent

( 2009, 2014 )

Válková Tereza - sbormistr

( 2009 )

Zaviačič Jan - zpěv

( 2009 )

Zawadská Valérie - mluvené slovo

( 2009 )