1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Interpreti roku 1993

Adámek René - klavír

( 1990, 1993 )

Angerer Paul

( 1993 )

Ardaševová Renata - klavír

( 1993, 1996, 2000, , 2012 )

Bělohlávek Jiří - dirigent

( 1981, 1982, 1985, 1993, 1995, 2004, 2011, 2015 )

Beňačková Marta - alt

( 1990, 1993, 1999, 2000 )

Berrette Jean-Michel - housle

( 1993 )

Boušková Jana - harfa

( 1993, 1996, 1997, 2008, 2010 )

Broard Thierry - housle

( 1993 )

Brožková Jana - hoboj

( 1991, 1993 )

Burkh Dennis

( 1991, 1992, 1993, 1995 )

Cangemi Veronica - soprán

( 1993 )

Čermáková Ludmila - klavír

( 1993 )

Consilium musicum Wien

( 1993 )

Crasman Gerge - bas

( 1993 )

Dejmek Zdeněk

( 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 )

Demeterová Gabriela - housle

( 1993, 2003 )

Fink Bernarda - alt

( 1993 )

Gajdošová Lenka - varhany

( 1993 )

Gilelsová Jelena - klavír

( 1993 )

Gorecká Anna - klavír

( 1993 )

Hajóssyová Magdalena - soprán

( 1991, 1993, 1997 )

Hanousek Jiří - violoncello

( 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2009, 2010, 2013 )

Hawel Jan Wincenty

( 1993 )

Hrachovec Ivo - bas

( 1993, 1994, 1997 )

Janáčkova filharmonie Ostrava

( 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 )

Janáčkovo kvarteto

( 1993 )

Janáčkův komorní orchestr

( 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014 )

Kocurová Petra - klavír

( 1993 )

Kopp Miroslav - tenor

( 1990, 1993 )

Kuzník Vítězslav - housle

( 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993 )

Kyselák Ladislav - viola

( 1987, 1993 )

Liobet Dominique - viola

( 1993 )

Martignini Jean-Philipe - violoncello

( 1993 )

Novák Petr - klavír

( 1993 )

Novotný František - housle

( 1986, 1993, 2006 )

Otépka Radim - kontrabas

( 1993 )

Pančík Josef - sbormistr

( 1991, 1993, 2002, 2004 )

Pavlorková Milena - klavír

( 1991, 1993 )

Pesco Zoltan

( 1993 )

Pražský komorní orchestr (bez dirigenta)

( 1980, 1988, 1993, 2002, 2009, 2011, 2017 )

Pražský komorní sbor

( 1993 )

Quatuor Parisii

( 1993, 1998 )

Slezský komorní orchestr Katovice

( 1993 )

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala

( 1979, 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 , 2013 )

Smejkal Bohumil - housle

( 1993 )

Sulženko Jiří - bas

( 1993, 2000 )

Swensson Peter - tenor

( 1993 )

Sýkora Rudolf - housle

( 1993 )

Trevor Kirk

( 1993, 1995 )

Turnovský Martin - dirigent

( 1993, 2004 )

Vybíral Břetislav - violoncello

( 1993 )

Warchal Bohdan

( 1979, 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1997 )