< Zpět

Generace 2018 - vyhlášení soutěže

30.října 2017
Janáčkův máj, o.p.s. ve spolupráci s Partnerstvím OSA a Asociací hudebních umělců a vědců VYHLAŠUJÍ: 7. ročník soutěže “Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

 

Janáčkův máj, o.p.s.

ve spolupráci s Partnerstvím OSA a Asociací hudebních umělců a vědců

VYHLAŠUJÍ:

7. ročník soutěže “Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska je vyhlášen ve dvou kategoriích:

 

I. kategorie - pro  skladatele, kteří k 31. 12. 2017 nedovršili 30 let.

II. kategorie - pro skladatele, kteří k 31. 12. 2017 nedovršili 21 let.

 

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby:

 • Pro sólové nástroje bez doprovodu.
 • S doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara, apod.), nebo nástroje zastoupené v symfonickém orchestru.
 • Pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů (v různých kombinacích).
 • Pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů a komorní pěvecký sbor).

Porota se rozhodla pro ročník soutěže 2018 vypsat dvě speciální podkategorie:

 • Skladby inspirovány Leošem Janáčkem a jeho tvorbou (dedikováno 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka).
 • Skladby inspirovány 100letým výročím založení samostatné Československé republiky.

 

Přihlašovací formulář je k dispozici na adrese:

http://www.janackuvmaj.cz/cs/generace/generace-2018-prihlaska

 

Podmínky soutěže:

 1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
 2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením.
 3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v elektronické podobě (PDF, JPG) online prostřednictvím přihlašovacího formuláře a doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek (mp3, mp4…)
 4. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení:
  Milan Báchorek (ČR), Ivan Kurz (ČR), Hanuš Bartoň (ČR), Vít Zouhar (ČR), Alexander Lasoń (PL), Jevgenij Iršai (SK), László Tihanyi (HU)
 5. Janáčkův máj, o.p.s. a Partnerství OSA se dohodli ceny rozdělit v obou kategoriích stejně:
  1. místo - 20 000 Kč / 800 €
  2. místo - 10 000 Kč / 400 €
  3. místo - 5 000 Kč / 200 €
 6. Cena Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) pro nejlepšího českého účastníka činí 15 000 Kč.
 7. Cena pro nejlepší skladbu inspirovanou Leošem Janáčkem a jeho tvorbou (dedikováno 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka) činí 10 000 Kč / 400 €.
 8. Cena pro nejlepší skladbu inspirovanou 100letým výročím založení samostatné Československé republiky činí 10 000 Kč / 400 €.
 9. Porota má právo některou z cen neudělit.
 10. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.
 11. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2018 (rozhodující je datum odeslání přihlášky).
 12. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do konce března 2018.
 13. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny na koncertě oceněných prací Generace 2018, v rámci jedné z doprovodných akcí MHF Leoše Janáčka 2019.
 14. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně telefonního a mailového spojení a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.
 15. Zápisné - administrativní poplatek činí:
  a) u účastníků z ČR 500 Kč za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí v lednu 2018 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol 31012018
  b) u zahraničních účastníků 20 EUR za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí v lednu 2018 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 31012018, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071
 16. Soutěžní skladby s označením “Generace 2018” účastník doručí do 31. ledna 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, jenž je uvěřejněn na webových stránkách www.janackuvmaj.cz v sekci “GENERACE”. Pro soutěžní ročník 2018 se přijímají pouze kompozice doručené v elektronické verzi přes přihlašovací formulář. Doručení kompozic ve fyzické formě již není nutné.